Expi

【ゾディブレ】ピックアップ聖闘士一覧

2018/07/19お知らせ

イベントガシャ

アイコン 聖闘士名 説明
龍星座 紫龍(LG) ・期間限定!ステップアップガシャ
龍星座の神聖衣 紫龍 ・期間限定!ステップアップガシャ
最終・龍星座 紫龍 ・期間限定!ステップアップガシャ
新生・龍星座 紫龍(OCE) ・期間限定!ステップアップガシャ
天秤座 紫龍 ・期間限定!ステップアップガシャ
天秤座の神聖衣 童虎(円盾) ・期間限定!ステップアップガシャ
天秤座の神聖衣 童虎 ・期間限定!ステップアップガシャ
天秤座 童虎(OCE) ・期間限定!ステップアップガシャ
山羊座の神聖衣 シュラ(剣) ・期間限定!ステップアップガシャ
山羊座 シュラ(OCE) ・期間限定!ステップアップガシャ
山羊座 シュラ(冥衣) ・期間限定!ステップアップガシャ

プレミアムガシャ

アイコン 聖闘士名 説明
射手座の神聖衣 アイオロス プレミアムガシャEX
山羊座の神聖衣 シュラ(剣) プレミアムガシャEX
天馬星座の神聖衣 星矢 プレミアムガシャEX
鳳凰星座の神聖衣 一輝 プレミアムガシャEX

Expiゲーム情報